Gurbani Quotes In Punjabi & English

Gurbani Quotes

Gurbani Quotes

JAU TAU PREM KHELAN KAA CHAAU || SIR DHAR TALEE GALEE MEREE AAU || EIT MAARAG PAIR DHAREEJAI || SIR DHEEJAI KAAN NA KEEJAI || 

NAANAK NAAVAHU GHUTHIAA HALAT PALAT SABH JAI || JAP TAP SANJAM SABH HIR LIAA MUTTEE DHOOJAI BHAI || JAM DHAR BADHE MAARE’EH BAHUTEE MILAI SAJAI || 

SUNEE ARADHAAS SUAAMEE MERAI SARAB KALAA BAN AAIEE || PRAGAT BHIEE SAGALE JUG ANTAR GUR NAANAK KEE VADDIAAIEE ||

HAR JAYTT JURANDHAA LOREEAAI JIS AGAI SABH NIVANN || HAR SAJANN DHAAVANN LAGIAA KISAI N DHAYIEE BANN || 

AAUKHEE GHAREE N DHAYKHANN DHAYIEE APANAA BIRADH SAMAALAY || HAATHH DHAYI RAAKHAI APANAY KA SAAS SAAS PRATIPAALAY || 

Gurbani Quotes In English

MAYRAY MAN JAP HAR HAR NAAM SAKHAY || GUR PARASAADHEE HAR NAAM DHIAAIO HAM SATIGUR CHARAN PAKHAY || 

JO MAAGEH TTAAKUR APUNAY TAY SOIEE SOIEE DHAYVAI || NAANAK DHAAS MUKH TAY JO BOLAI IEEHAA UOOHAA SACH HOVAI || 

JANAM JANAM KEE IS MAN KA MAL LAAGEE KAALAA HOAA SIAAAH || KHANNALEE DHOTEE AUJALEE N HOVIEE JAY SA DHOVANN PAAH 

GUR PARASAADHEE JEEVAT MARAI AULATTEE HOVAI MAT BADHALAAH || NAANAK MAIL N LAGIEE NAA FIR JONEE PAAH || 

SUKHAMANEE SUKH AMIRAT PRABH NAAM || BHAGAT JANAA KAI MAN BISRAAM ||

EIK LAKH POOT SAVAA LAKH NAATEE || TEH RAAVAN GHAR DHEEAA N BAATEE || 

Gurbani Quotes in Punjabi

KOTT GAHEE KAY PAAP NIVAARAY || SADHAA HAR JEEA RAAKHAI AUR DHAARAY || 

KOTT BIGHAN HIRAY KHIN MAAEH || HAR HAR KATHHAA SAADHASANG SUNAAEH || 

KIEE JANAM BHE KEETT PATANGAA || KIEE JANAM GAJ MEEN KURANGAA || KIEE JANAM PANKHEE SARAP HOIO || KIEE JANAM HAIVAR BIRAKH JOIO || 

KABAHOO HAR SIA CHEET N LAAIO || DHANDHAA KARAT BIHAANEE AAUDHEH GUNN NIDH NAAM N GAAIO || 

HA VAAREE JEEA VAAREE AMIRAT BAANNEE MANN VASAAVANNIAA || AMIRAT BAANNEE MANN VASAAE AMIRAT NAAM DHIAAAVANNIAA || 

SATIGUR MITR MAYRAA BAAL SAKHAAIEE || HA REH N SAKAA BIN DHAYKHAY MAYREE MAAIEE || 

SATIGUR MAYRAA VADD SAMARATHHAA || JEEI SAMAALEE TAA SABH DHUKH LATHHAA || 

LAKH CHOREEAA LAKH JAAREEAA LAKH KOOREEAA LAKH GAAL || LAKH TTAGEEAA PAHINAAMEEAA RAAT DHINAS JEEA NAAL || 

JOGEE HOVAA JAG BHAVAA GHAR GHAR BHEEKHIAA LAYA || DHARAGEH LAYKHAA MANGEEAAI KIS KIS AUTAR DHAYA || 

SATIGUR MAYRAA SADHAA DHIAAALAA MOH DHEEN KA RAAKH LEEAA || KAATTIAA ROG MAHAA SUKH PAAIAA HAR AMIRAT MUKH NAAM DHEEAA || 

JAA KAA HAR SUAAAMEE PRABH BAYLEE || PEER GIEE FIR NAHEE DHUHAYLEE || 

JIN GUR PARASAADHEE MAN JEETIAA JAG TINEH JITAANAA || 

MAHAA KILABIKH KOTT DHOKH ROGAA PRABH DHIRASATT TUHAAREE HAATAY ||SOVAT JAAG HAR HAR HAR GAAIAA NAANAK GUR CHARAN PARAATAY || 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *